Kapcsolatfelvételi üzenetek

Kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolati űrlapon a lövetkező személyes adatok kerülnek bekérésre és tárolásra (továbbiakban mint Kapcsolatfelvételi Adatok):

- Név
- Email cím

A Kapcsolatfelvételi adatok csak és kizárólag a kapcsolatfelvételt kérő felhasználóval való kommunikáció céljából kerülnek felhasználásra.

Jogi- és adatkezelési nyilatkozat - felhasználási feltételek

A wungarn.at ingyenes levelezölista rendszert a "WUNGARN Medientätigkeit für die in Wien lebenden Ungarn" egyesülete, székhelye 1020 Wien, Hollandstraße 4., (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató, mint egyesület célul tüzte ki, hogy médiatevékenységeével segíti az Ausztriában, elsösorban Bécsben élö magyarok kapcsolattartását, kommunikációját és szerveződését.
A Szolgáltató elkötelezett az egyének és szervezetek, a honlap szolgáltatásait igénybe vevo felhasználó jogalanyok (a továbbiakban Felhasználó) által megosztott személyes adatok védelmében. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás használatával egyetért a jelen dokumentumban fogalmazottakkal.

A Szolgáltató személyes adatnak tekint az osztrák Adatvédelmi törvény (Datenschutzgesetz) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.
A Szolgáltató a szolgáltatás jellege miatt tárolja a Felhasználók e-mail címét és nevét, mint személyes adatot. A Szolgáltató ezen kívül más személyes adatot a Felhasználókról nem gyüjt.

A Szolgáltató rendszere a levelezőlisták és felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (naplófájlok), de ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás működtetése érdekében tárolja. Ezek az információk kizárólag összesített formában kerülnek hasznosításra, a szolgáltatás minoségének javítása érdekében és statisztikai célokra.

A Szolgáltató figyelembe veszi az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

A Szolgáltató a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adja tovább a Felhasználó e-mail címét harmadik félnek.
A Felhasználó teljes felelősséget vállal leveleinek tartalmáért, az azok továbbításából eredő károkért a Szolgáltatót semmiféle felelosség nem terheli. A Felhasználónak gondoskodnia kell jelszava megfelelő titokban tartásáról. Nem küldhet a Felhasználó sem saját, sem más listáira kéretlen reklám (SPAM) leveleket.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás késlekedéséből, leállásából eredő, vagy az információk elvesztésébol fakadó károkért.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás egyes funkcióinak részleges vagy gyökeres megváltoztatására.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a regisztrált felhasználóknak célzott reklám leveleket küldjön, a listára küldött leveleknél pedig a levél végéhez rövid reklámot csatoljon. Ez alól kivételt képezhetnek egyes prémium szintu szolgáltatások, melyeknél Szolgáltató lemond errol a jogról.

1. A Levelezőlistán tilos az alábbi tevékenység:

- durva hangnem vagy trágár kifejezések használata
- rasszista, antiszemita, bármely kissebséget sértő nézetek kifejtése
- szakmai felsőbbség hangsúlyozása
- a kioktatás, lekicsinylés, generációs különbségekről való élcelődés
- a közösség tagjával szemben fennálló egyéni sérelmek kiteregetése
- közvetlen pártpolitizálás bármely párt érdekében vagy ellenében
- a Szabályzat és az üzemeltető Egyesület, valamint annak tagjai és munkatársainak nyilvános kritizálása (nem tévesztendő össze a jobbító javaslatokkal, azokat kérjük is!)
- lánclevelek küldése, azaz olyan levelek továbbítása, melyekhez a küldő semmiféle saját tartalmat nem csatol és/vagy amelyeknek tartalmából kiderül, hogy már idejétmúltak, illetve amelyekben a levelezőlistához nem tartozók (különösen, mint korábbi küldők) címei, adatai szerepelnek, illetve amelyek már korábban már előfordultak a levelezolistán.
- harmadik féltől származó küldeményt közzétenni.


- a listára érkezett bármilyen anyag a Levelezőlistán kívüli személyekhez olyan formában történő továbbítása, amelyből  megállapítható a továbbküldött levél írója, és hogy az eredetileg a WUNGARN levelezőlistán szerepelt.


-Privát e-mailfiók használata ajánlott. Előzetes egyeztetés hiányában a nem privátnak minősülő (cégnév,tulajdonnév,márkanév, nem publikus e-mailszolgáltató) postafiók törlésére a jogot fenntartjuk.


-Jutalék alapú szolgáltatások reklámozása nem engedélyezett. Kiemelt hirdetésként megengedett, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a feltételek tisztázása céljából.


- a fórum nem reklámfelület, elérhetőségek feltüntetése kerülendő. ( kiemelt hírdetésekért keressen meg minket a kapcsolat linken keresztül )


- a fórumon más bejegyzéseit kihasználva saját reklámot felrakni azonnali törlést von maga után. Harmadik fél linkjét feltételekkel szabad megjeleníteni, ha az kapcsolodik az eredeti fórumbejegyzéshez ÉS az eredeti fórumbejegyzés azt kereste ( pl. Adott hely vagy személy elérhetősége )


-Ha nem biztos abban, hogy helytálló-e amit hozzá szeretne szólni, inkább vegye fel velünk a kapcsolatot. Utólag reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


A feltételeink be nem tartása a fiók megszünését vonja maga után, azt javasoljuk inkább kérdezzen, ha valami nem világos.